CAFE CONG NGHE | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
Café & công nghệ
Có một Tây Nguyên méo mó trong tiểu thuyết Pơthi
15:12:04 19-11-2015

NQT: Người viết bài cũng không nhìn nhận cuốn sách như một công trình nghiên cứu, mà chỉ xem nó như một văn liệu có liên quan đến văn hóa Jrai. Từ đó, bước đầu tìm hiểu xem đời sống của cộng đồng đã được tác giả mô tả trong đó ra sao, có hợp lí và gần với thực tế hay không.

( 8 bình luận )
Tin cũ hơn
  • Không có