PLEIKU XUA VA NAY|KHOA HOC CAN LOI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 09:54:29 21-08-2017 )

 Mình dốt, tính lại ngang nên các hội thảo có gắn chữ khoa học hay tránh mình ra. Mình không lấy thế làm buồn, vì đỡ mất thời gian vô bổ. Nhưng, chẳng phải lúc nào cũng được/bị tránh. Thành ra, vẫn phải nói và viết, như mình đã từng làm. Đúng sai thế nào những người làm khoa học thật chắc chắn biết. Với mình, nhận 200.000đ thù lao của hội đồng ấy rồi, sau khi đã xóa đi tên tác giả chuyên đề, đăng bài này lên đây hẳn là không mắc phải tội thâm canh chứ nhỉ?

                                        ---

 Một số ý kiến bước đầu về chuyên đề ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC CẤP ĐỐI VỚI LỄ HỘI CỦA NGƯỜI JRAI Ở TỈNH GIA LAI” thuộc đề tài “NGHIÊN CỨU PHỤC DỰNG MỘT SỐ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC JRAI TẠI TỈNH GIA LAI, MÃ SỐ: KHGL – 02 – 2015” của TS. Th.

 

Trước hết, tôi xin lỗi đã tham dự hội thảo không đúng thành phần mời. Vì lý do công tác đột xuất, đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL cử tôi đi thay và viết mấy trang nhận xét này.

Tôi xin được lượng thứ, nếu bài viết không đủ độ dài theo quy định hay chuẩn mực về khổ giấy, phông chữ, sự cách dòng v.v. Tôi cũng xin được quý chủ trì hội thảo, quý chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài châm chước vì đã không gửi bản nhận xét này vào email đã được cung cấp. Sở dĩ như vậy là vì khi tôi nhận được yêu cầu viết bài, dự hội thảo thì hạn nộp đã quá.

Dưới đây là 1 vài ý kiến của cá nhân tôi, xin được mạo muội trình bày:

1. Tôi đã in ra và đọc hết 34 trang (cả bìa, chuyên đề nói trên). Cảm nhận ban đầu của tôi đây là chuyên đề được viết bởi một (hoặc nhiều) người có nghề. Lý lẽ, bố cục chặt chẽ; văn phong chững chạc; có tài liệu tham khảo và ít lỗi chính tả, diễn đạt.

2. Chuyên đề bàn đến một nội dung đang gây sự chú ý trong xã hội hiện nay, đó là việc quản lý lễ hội truyền thống của người Jrai tỉnh Gia Lai. Là người nhiều năm sống và làm việc tại địa phương, tôi đã hăm hở đọc, ghi chép, học hỏi được nhiều điều và đánh giá cao vấn đề mà chuyên đề nêu ra.

3. Tôi thấy rất bất tiện nhưng đành xin được nói thật: điều đáng tiếc duy nhất là chuyên đề đã chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ mà nó tự đặt ra cho mình trong tiêu đề. Theo tôi, muốn “đánh giá công tác quản lý của nhà nước ở các cấp đối với lễ hội của người Jrai ở tỉnh Gia Lai”, thì ít nhất:

3.1. Trước tiên, nên chăng chuyên đề cần cung cấp cho người đọc một cái nhìn khái quát về thực trạng lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai ở Gia Lai. Lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai tỉnh Gia Lai là những lễ hội nào, ở đâu, nó đang hưng thịnh hay suy thoái v.v. Từ đó, những bình luận, nhận xét nhằm đánh giá công tác quản lý của nhà nước ở các cấp” chắc chắn sẽ gần thực tế hơn.

3.2. “Các cấp”, trừ cấp trung ương mà chuyên đề đã dẫn một số văn bản ra, thì ở Gia Lai, về quản lý nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã có những động thái nào trước thực trạng lễ hội truyền thống của người Jrai?

3.3. Về mặt thời gian, chuyên đề nên chăng có một vài cái mốc tương đối? Chúng ta đọc, thấy miên man, rất khó biết chuyên đề đang bàn về giai đoạn nào. Cá nhân tôi cho rằng, nếu được giới hạn, nội dung chuyên đề sẽ sâu và thuyết phục hơn. Bởi thực tế cho thấy, công tác quản lý của nhà nước ở các cấp đối với lễ hội của người Jrai ở tỉnh Gia Lai” nói riêng, quản lý văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai nói chung ở những giai đoạn khác nhau có lẽ có những điểm không hoàn toàn giống nhau?

3.4. Tương tự như trên, chuyên đề cũng nên có ít nhiều có sự khoanh vùng về mặt không gian thảo luận. Tôi xin không nói thêm về điều này.

3.5. Từ trang 17 đến trang 21 là phần cốt lõi của chuyên đề:  “Đánh giá kết quả quản lý nhà nước về lễ  hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Theo đó, các ý chính của đoạn này là, những mặt địa phương đạt được:

- Chỉ  đạo hoạt động tổ chức lễ  hội đúng theo quy định của nhà nước;

- Tổ chức thực hiện tốt các dự án nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng lễ hội truyền thống;

- Gắn bảo tồn, phát huy lễ  hội với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế của địa phương;

Những mặt còn hạn chế:

- Phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống chưa hợp lý;

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống chưa thống nhất;

- Công tác chỉ đạo tổ chức lễ hội chưa đáp ứng yêu cầu của quản lý và nhu cầu thực tế;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Tôi không nghĩ những đánh giá mang tính khoa học lại khái quát đến mức không cần dẫn chứng? Người đọc - như tôi - rất cần chuyên đề chỉ rõ, đối với vấn đề đang bàn, về quản lý nhà nước ở Gia Lai, cái nào được cái nào chưa được, ở đâu tốt, ở đâu chưa tốt v.v. Chứ không nên chung chung, rất chung chung, thậm chí không hề có số liệu hay địa danh nào cụ thể được nhắc đến, như đã trình bày.

Chẳng hạn, chuyên đề cho rằng địa phương đã “Tổ chức thực hiện tốt các dự án nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng lễ hội truyền thống” thì nó là cái gì, ở đâu, bao giờ, ai làm và kết quả cụ thể ra sao. Tương tự, khi khẳng định tại Gia Lai có tình trạng “Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống chưa thống nhất” thì chuyên đề cần cho biết cái sai nó nằm ở chỗ nào v.v.

Dẫn ra vài điều như trên, tôi muốn được nói rằng phần chính của chuyên đề này rất chung chung, không có gì cụ thể. Nó dường như có thể áp dụng để “đánh giá công tác quản lý lễ hội truyền thống” ở nhiều địa phương chứ không riêng gì đối với lễ hội truyền thống của người Jrai ở Gia Lai.

4. Tài liệu tham khảo, chú thích của chuyên đề nên được chăm chút hơn. Tôi đọc ở trang 1, thấy chuyên đề có dẫn học giả Đào Duy Anh (người viết đã bỏ phần chữ Hán) nhưng tra mục Tài liệu tham khảo thì thấy chú thích số 1 đó lại thuộc về tác giả Phùng  Quang Luyến.

Tài liệu được dẫn không ăn nhập của tác giả Phùng Quang Luyến (Đổi  mới  quản    nhà  nước  về  văn  hóa  trong điều kiện hiện nay (2004)), không rõ là bài hay sách, đã được công bố ở đâu?

Có ở tài liệu tham khảo nhưng người đọc chưa rõ các tác giả Bùi Quang Thắng và Ngô Đức Thịnh (2 lần) được dẫn ở những đoạn nào trong chuyên đề.

Ở trang 24, chuyên đề dẫn tài liệu tham khảo sống, là nhận xét của: “TS Lê Thị  Minh Lý phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa”, mà không nêu nguồn, không có trong mục tài liệu tham khảo. (Nói thêm: TS. Lê Thị Minh Lý về hưu đã nhiều năm nay).

5. Ngoài viết hoa, viết tắt khá dễ dãi, chuyên đề này còn có một số lỗi chính tả và diễn đạt nên được chỉnh sửa, ví dụ:

Trang 1: “di”, lẽ ra là “đi” (phần dẫn Đào Duy Anh);

Trang 9: “Ngày 12/7/2011, Chủ tịch nước ban hành hiệu lệnh số 09/2001/L-CTN về việc công bố Luật di sản văn hóa”… (Lệnh về việc công bố luật Di sản văn hóa, 12/7/2001; Luật số 28/2001/QH10, ngày 29/6/2001).

Trang 14: “nghành”, lẽ ra là “ngành”.

Trang 14: “Liên quan đến việc cấp phép và báo cáo việc tổ  chức hoạt động lễ hội truyền thống, muốn mở hội, nghành văn hóa sở cùng các tổ  chức xã hội báo cáo kế  hoạch tổ chức, nội dung và biện pháp chỉ  đạo hội lên cơ quan văn hóa cấp trên, nếu được chấp nhận mới được mở  hội. Bộ Văn hóa quyết định việc mở  hội  của  các  hội  lớn,    phạm  vi  ảnh  hưởng  tới  nhiều  tỉnh. Sau lễ hội truyền thống, ban tổ chức tổng kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm cho lần tổ chức tiếp theo, báo cáo bằng văn bản lên cơ quan văn hóa cấp trên”.

Trên thực tế hiện nay, không có khái niệm: “nghành văn hóa sở”; viết “Bộ Văn hóa” là chưa đầy đủ. Cũng ở đoạn này, việc dùng đồng thời “lễ hội”, “hội” (trong “mở hội”, “hội lớn”) dễ gây mất tập trung cho người đọc.

Trên đây là một vài nhận xét bước đầu của tôi về chuyên đề này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Người nhận xét

ThS. Nguyễn Quang Tuệ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

 

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 16 / 4
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn